OVER ALMERMETAAL

WIE WE ZIJN & WAAR WE VOOR STAAN

Almermetaal NV heeft meer dan 30 jaar ervaring opgebouwd in engineering, fabricage, corrosiebescherming, levering en montage van staalconstructies.

almermetaal nv intro logo

We realiseren staalprojecten op maat voor bedrijven uit diverse sectoren zoals:

 • Automotive industrie
 • Bouwsector
 • Petrochemie
 • Algemene industrie
 • Industriële afwerking

Concreet zijn we een gevestigde waarde in de metaalsector en dit sinds 1990. We trachten steeds dynamisch te blijven als bedrijf en staan garant voor het afleveren van kwalitatief hoogstaand maatwerk in staal.

Met diverse rolbruggen, een hypermodern machinepark en eigen las- en spuitfaciliteiten is Almermetaal NV goed uitgerust met alle faciliteiten voor de fabricage van hoogwaardige metaalconstructies op maat.

De realisatie van de projecten gebeurt van A tot Z volledig in-house. Vanaf de vraag van de klant via de projectmanager naar onze eigen engineering- en tekenafdeling naar de productieafdeling, de conserveringsafdeling en vervolgens naar de montagefase bij de klant ter plaatse.

We vertrekken daarbij van het plan van uw architect of ingenieur of zorgen voor een eigen ontwerp in overleg met u en op basis van uw wensen.

Door een open communicatie met de klant en onze ruime ervaring, vakkennis en flexibiliteit, bieden we een snelle en doeltreffende service. Klanten kunnen steeds op ons rekenen, niet alleen voor nieuwe projecten maar ook voor onderhouds- en herstellingswerken.

Met het oog op de noden van de klant investeren we regelmatig in kwaliteitsmateriaal, moderniseren we regelmatig het machinepark en organiseren we bijkomende opleidingen voor onze medewerkers uit de diverse afdelingen.

Daardoor worden de opdrachten steeds uitgevoerd met uiterste precisie en steeds met de belangen van de klant voorop.

We hechten ook veel belang aan de nodige certificaten om de veiligheid en kwaliteit van onze staalconstructies op maat te optimaliseren.

Onze organisatie is leverancier en producent van staalconstructies ten behoeve van de algemene industrie, de bouwsector, de petrochemie en de automotive sector.

De bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in verschillende afdelingen, gebaseerd op het chronologisch verloop van de productie van een staalconstructie op maat.

Almermetaal NV streeft als zelfstandig familiebedrijf naar continuïteit door een gezond evenwicht na te streven qua afzetmarkten en sectoren.

In de toekomst dient ondernemerschap steeds centraal te blijven staan in onze aanpak. Ons aanbod van diensten en oplossingen dient mee te evolueren met de wensen en behoeften van de bedrijfsklanten.

Voor nog meer info over onze aanpak en toekomstvisie verwijzen wij graag naar onze missie, visie en waarden.

Certificaten

Onze medewerkers vormen een hecht team dat zowel op het vlak van vakbekwaamheid als veiligheid excellent is opgeleid.

Veiligheid is vanzelfsprekend een bijzonder belangrijk aspect voor Almermetaal NV.

We voldoen dan ook aan de vereiste normen en beschikken over de nodige certificaten inzake management, kwaliteit en veiligheid.

Hieronder kan u de desbetreffende certificaten raadplegen:

Almermetaal NV streeft als staalbouwbedrijf continuïteit op de lange termijn na.

Daarom willen wij met onze gedreven medewerkers en doordachte oplossingen van het ingenieursteam staalconstructies op maat leveren die bijdragen tot het succes van onze opdrachtgevers (zowel in de private als de publieke sector).

Onze onderneming biedt een totaalpakket van kwalitatief hoogwaardige staalconstructies aan voor quasi iedere sector en industrie. Wij gaan geen complexe projecten uit de weg en trachten te accelereren door ingenieuze oplossingen te vinden.

Onze vakkennis en ons inlevingsvermogen zorgen voor een gedreven mentaliteit met focus op oplossingen en resultaten.

Door de waarden continuïteit, evenwicht en loyaliteit hoog in het vaandel te dragen, is Almermetaal NV al decennialang verankerd in de sector van staalconstructies. Dankzij de intern opgebouwde kennis en ervaring is onze organisatie een betrouwbare partner voor al haar zakenrelaties.

Wij hechten veel waarde aan de vaak langlopende relaties met zakelijke afnemers en leveranciers en dragen met vakkundig advies en een flexibel productieproces bij aan succesvolle bouw- en industrieprojecten, alsook aan projecten in niches zoals de automotive en de petrochemische sector.

We focussen op een stevige en gezonde financiële basis om de continuïteit van onze organisatie op de lange termijn te garanderen. Hiermee trachten wij een klimaat te creëren waarin het aangenaam en vlot samenwerken is met Almermetaal NV en dit voor zowel onze klanten, leveranciers en medewerkers.

Op de lange termijn streven we continue optimalisatie na via doelgerichte investeringen in machines en menselijk kapitaal.

Lees ook onze Visie en Waarden.

Onze onderneming Almermetaal NV is een totaalleverancier van staalconstructies en tracht steeds te functioneren als een ideale, proactieve partner voor diverse sectoren.

Tijdens het uitvoeren van onze activiteiten wordt de continuïteit van ons familiebedrijf op lange termijn vooropgesteld.

Dankzij de getalenteerde medewerkers binnen ons bedrijf beschikken wij over een aanzienlijke hoeveelheid aan kennis en ervaring binnen de staalconstructiesector.

Samen met onze betrouwbare toeleveranciers profileren wij ons hiermee als totaalleverancier van staalconstructies voor de industrie- en bouwsector.

Ons bedrijf wordt gevormd door verschillende afdelingen welke vlot met elkaar samenwerken.

Daarnaast vindt er ook vaak bedrijfsoverschrijdende samenwerking plaats met leveranciers en afnemers, wat een enorme plus is voor grootschalige en/of complexere projecten.

Door synergieën te creëren tussen onze medewerkers onderling, alsook tussen onze medewerkers en medewerkers van leveranciers en klanten, trachten we steeds het verschil te maken.

Lees ook onze Missie en Waarden.

Kwaliteit boven kwantiteit

Almermetaal NV levert als metaalconstructiebedrijf staalconstructies van topkwaliteit. Elk project wordt aangevat met als doel een feilloze oplevering tot in de perfectie.

Elk project krijgt dus een coördinator toegewezen die verantwoordelijk is voor de oplevering en het naleven van de kwaliteitsgaranties.

De constructies uit staal die wij opleveren en monteren, dienen steeds volledig te voldoen aan de wensen van de klant alsook aan alle wettelijke voorschriften.

Daar wij een continuïteit voor de lange termijn nastreven voor onze onderneming, werken wij alleen met kwalitatief hoogwaardige materialen, machines en grondstoffen. Hierdoor is de duurzaamheid van onze staalconstructies een handelsmerk van onze onderneming binnen de staalconstructie sector.

Klant is koning

Onze klanten hebben het voor het zeggen. Almermetaal NV is flexibel en vat staalprojecten aan op projectbasis. Onze organisatie, aanpak, keuzes en werkwijze hangen dus af van de wensen en behoeftes van de klant per specifiek project.

Door een balans te zoeken tussen de wensen van onze klanten enerzijds en onze interne kennis en methodes anderzijds, trachten we keer op keer de verwachtingen te overtreffen.

Respect voor deadlines

Almermetaal NV hecht veel belang aan het respecteren van deadlines en zorgvuldig uitgekiende planningen. Gezien onze ruime ervaring met bedrijfsklanten, die geregeld grote staalconstructies laten plaatsen in korte tijdsbestekken (vakantieperiodes), is het respecteren van deadlines onze tweede natuur geworden.

Dankzij onze uitstekende productiefaciliteiten, het samenspel tussen onze ervaren medewerkers en leveranciers, het moderne machinepark en onze gedrevenheid, doen we er steeds alles aan om de oplevering van staalconstructies op maat te garanderen binnen de vooraf vastgelegde opleveringstermijn.

Medewerkers voorop

Almermetaal NV bloeit als familiale onderneming en dit is te danken aan de gemotiveerde medewerkers die zich dagelijks inzetten om het beste van zichzelf te geven.

In onze onderneming heerst dus een menslievende aanpak waarin respect wordt opgebracht voor elkaar. Dankzij de diversiteit in ons team van medewerkers komen productieve synergieën tot stand op de werkvloer en over de afdelingen heen.

Om de zelfontplooiing van onze medewerkers ten volle te stimuleren, streven we een vlakke organisatiestructuur na waarbij het management in nauw contact staat met alle medewerkers. Medewerkers krijgen geregeld de kans om opleidingen te volgen om zo hun kennis en skills verder op te bouwen.

Belangrijke eigenschappen waarop gehamerd wordt binnen onze organisatie zijn respect voor anderen, open communicatie, het belang van werken in teamverband en focus op een feilloze oplevering van onze constructies binnen het vooropgestelde tijdskader.

Aandacht voor veiligheid, milieu en ergonomie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda bij ons. Dit ethisch verantwoord zakendoen omvat verschillende aspecten die grondig worden aangepakt.

Op de werkvloer en tijdens montage op verplaatsing wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en bescherming van de werknemers. Tevens worden er steeds ergonomische oplossingen voorzien om de manipulatie van het staal te vergemakkelijken en veiliger te maken.

Door onze medewerkers de juiste hulpmiddelen aan te bieden, kunnen ze ergonomischer en gezonder werken, wat een positief effect heeft op de arbeidsvreugde en het ziekteverlof wegens blessures of beroepsziektes doet dalen.

Zo wordt geïnvesteerd in rolbruggen, heftrucks, vacuüm hijstoestellen, hoogtewerkers, manipulatoren en allerlei las- en verfafzuigingen om de luchtkwaliteit in de werkplaats te verbeteren. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de uitstoot van fijn stof en andere deeltjes tot een minimum herleid worden dankzij de verf- en lasrookafzuigingen.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers krijgt onze hoogste prioriteit. Dit houdt ook in dat medewerkers geregeld worden bijgeschoold op het vlak van veiligheidsbeleid en de risico’s op de werkvloer.

Lees ook onze Missie en Visie.

Waarom Kiezen Voor Ons?

10 REDENEN

 • Automotive

 • Bouw
 • Petrochemie
 • Algemene industrie
 • Industriële afwerkingssector
 • Energiesector
 • Voedingsmiddelen­industrie
 • Agrarische sector
 • Enzovoort

Bekijk onze referenties voor een overzicht van enkele van onze trouwe klanten.

CONTACTEER ONS

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!